γ artifact hunters top

All data will be updated online.

Online
Offline


Position Count Stalker Clan PvP status PvP wins PvE wins Experience
1 70 хТеоретиКх INQUISITION Regular 227 20206 138 000 890
2 11 хКАБАСИКх INQUISITION Good 1332 44590 177 924 837
3 10 Белочка SHADOW Good 53 8705 78 446 792
4 6 Klinedine Influence Regular 5979 48685 146 680 657
5 6 CLOCKWORK ДОЛГ Good 4685 41459 142 587 078
6 6 Slark INQUISITION Good 2704 33652 146 366 692
7 5 ИвАн32РуС INQUISITION Regular 1489 84320 195 796 631
8 5 Skyline Good 3914 29972 115 982 715
9 5 froz1k Regular 124 62447 116 925 756
10 5 Василий Good 0 0 65 745
11 5 EnergyOf_Ping NOD Good 7570 63094 322 992 829
12 5 каштан Regular 112 12539 125 188 335
13 4 Hamster_Killer INQUISITION Regular 2062 52688 249 978 474
14 4 Кирпичь STORM Regular 24048 86726 233 995 293
15 4 АРТИСТ Good 35 16491 95 979 905
16 4 ВИКТОР INQUISITION Regular 1653 37651 280 483 418
17 4 Диаретик Regular 768 28914 79 842 750
18 3 АбаятельныйДворник NOD Regular 9271 19972 95 256 715
19 3 ЦАРЬ HARDCORE Regular 5891 54004 196 946 905
20 3 Глазовыколупывательница Мародер Regular 688 14944 91 034 528
21 3 MeKanizM Мародер Regular 4075 21357 123 368 189
22 2 лекавка Good 287 54446 133 747 466
23 2 Писюн INQUISITION Good 355 26596 145 172 480
24 2 ЗлАя_БаБаЙкА Regular 4717 41522 125 688 097
25 2 Фотон КорпорацияКрыс Good 2497 31875 121 572 272
26 2 Бульдог INQUISITION Regular 3568 38296 101 138 770
27 2 RAGE STORM Regular 8220 30604 96 726 433
28 2 кузбасс ДОЛГ Regular 480 63117 219 905 418
29 2 Piu_Piu INQUISITION Regular 5461 85894 277 685 482
30 2 хСнЕжОкх INQUISITION Regular 7072 69838 235 813 841
31 2 IViPers0naI NOD Regular 7135 65079 176 093 892
32 2 ОчупенчиК Regular 2853 14839 81 464 679
33 2 IFORDISTI Regular 6380 74933 281 755 608
34 2 kr0lik STORM Regular 4491 54068 164 643 297
35 1 MisTiK Good 159 15897 88 597 184
36 1 MrSedoi INQUISITION Good 1274 34011 216 331 567
37 1 student Good 47 14772 169 118 504
38 1 Хил22 Good 183 9192 152 990 380
39 1 SinistrSoul INQUISITION Regular 7072 27022 286 067 042
40 1 сибиряк12345 ДОЛГ Good 47 27900 193 612 149
41 1 СынМаминойПодружки Единство Regular 2810 19963 103 107 904
42 1 ЕдкийЕж INQUISITION Good 744 25398 258 989 841
43 1 Джа ДОЛГ Good 4324 38147 260 703 398
44 1 Баунти Regular 7888 60577 302 122 467
45 1 ДИРЕКТОР Regular 1800 32384 97 012 801
46 1 Djon_Rembo INQUISITION Good 120 13209 76 767 539
47 1 Няш ГОП_СТОП Regular 1760 15251 97 224 515
48 1 Пуф_фыстый STORM Regular 1334 27806 131 304 301
49 1 ПСИХ0ДЭЛ Единство Good 10876 39083 158 741 423
50 1 MERSER ДОЛГ Good 6170 54229 225 353 872